1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. İslam Devleti emiri Ebubekr el-Bağdadi'den Ramazan mesajı
İslam Devleti emiri Ebubekr el-Bağdadi'den Ramazan mesajı

İslam Devleti emiri Ebubekr el-Bağdadi'den Ramazan mesajı

İslam Devleti emiri Ebubekr el-Bağdadi'nin hilafetin ilanından sonra yayınladığı ilk ses kaydının tercümesi.

A+A-

Ebubekr el-Bağdadi Ramazan ayının tüm müslümünlar için hayır getirmesini temenni ederek sözlerine başladı. Dünyanın bir çok bölgesinde yaşanan zulümlere dikkat çeken Bağdadi, zulmü yapanların değil zulme uğrayanların terörist olarak adlandırıldıklarını söyledi.

Müslümanların hilafet ve devlete kavuştukları için başları yüksekte olmaları gerektiğini ifade eden Ebu Bekr el-Bağdadi, güç yetirenlerin İslam Devletine hicret etmesinin vacip olduğunu söyledi.

İslam Devleti askerlerine de seslenen Bağdadi, düşmanların çokluğundan korkmamalarını sadece Allah'dan korkup, peygamberin hayatına bakmalarını tavsiye etti.

Konuşmanın sonunda İslam Devleti askerlerine bazı nasihatlerde bulunan Bağdadi, bu tavsiyelere uyulması halinde Roma'nın fethi ve yeryüzünde hakimiyetin -inş.- gerçekleşeceğini ifade etti.

Önceki konuşmalarında ağırlıklı olarak rafizilere ve sahvecilere değinen Bağdadi'nin ilk defa onlardan çok az bahsetmesi ve dünyadaki bir çok zulüm beldesine vurgu yapması dikkat çekti.

Şeyh Ebu Bekir El Bağdadi'nin halife ilan edildikten sonra yayınlanan ilk konuşmasının İslam Devleti'nin resmi yayın organlarından Al Hayat Medya Merkezi tarafından yayınlanan Türkçe tercümesi ;

Müminlerin emiri Ebu Bekir El Huseyni El Kureyşi El Bağdadi’nin (Allah onu korusun)

Ramazan ayında mücahitlere ve İslam ümmetine mesajı

Hamd Allah’a mahsustur, O’na hamdediyor, O’ndan yardım diliyor, O’na istiğfar ediyoruz, nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah’a sığınıyoruz. Allah kime doğru yolu gösterirse onu saptıracak yoktur. Kimi de sapıttırırsa ona doğru yolu gösterecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir ve hiçbir ortağı yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.s.) O’nun kulu ve resulüdür.

‘Ey iman edenler! Allah’tan gereği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün.’ (Al-i İmran Suresi, 102). ‘Ey insanlar! Sizi bir tek candan yaratan, o candan kendi eşini yaratan ve bu ikisinden çok sayıda erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık haklarını gözetmemekten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.’ (Nisa, 1). ‘Ey iman edenler’ Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse muhakkak büyük bir kazanç sağlamıştır.’ (Ahzap Suresi, 70-71).

Ve sonra:

Allahu Teala şöyle buyurmuştur: ‘Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, (fenalıklardan) sakınırsınız diye oruç sizin üzerinize de farz kılındı.’ (Bakara Suresi , 183). Ramazan ayı, içerisinde insanlar için hidayet rehberi, doğruyu gösteren açık belgeleri kapsayan ve hak ile batılı birbirinden ayıran kitap olarak Kur’an’ın indirilmiş olduğu aydır. Sizden kim bu aya erişirse onda oruç tutsun.’ (Bakara Suresi, 185).

Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki İslam ümmetini mübarak Ramazan ayının girişinden ötürü kutluyoruz. Bizleri bu faziletli aya kavuşturduğu için Allah’a hamdediyoruz. Buhari ve Muslim Ebu Hureyre’den (r.a.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: ‘Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: ‘Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları affolunur.’ Ey Allah’ın kulları, Allah’ın sizleri bu değerli aya kavuşturması kutlu olsun. Allah’a ömürlerinizi uzatıp kaçırdıklarınızı yakalama fırsatı verdiği için hamd ve şükredin. Ramazan’ı nasuh tevbe ve samimi azimle karşılayın. ‘Ey iman edenler! Gönlü etkileyen (nasuh) tevbe ile Allah’a tevbe edin. Olur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah Peygamber’i ve onunla birlikte iman edenleri utandırmaz.’ (Tahrim, 8).  ‘Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Bu cennet, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmıştır.’  (Al-i İmran Suresi, 133).  Bu faziletli ayda ve diğer aylarda Allah yolunda cihaddan daha faziletli hiçbir amel yoktur. Bu fırsatı değerlendirin. Salih selefinizin yolunda yürüyün. Allah yolunda cihadla Allah’ın dinine yardım edin. Ey Allah yolundaki mücahitler harekete geçin ve Allah düşmanlarını korkutun. Her yerde arayarak ölümü isteyin. Dünya geçici ve fanidir. Ahiret ise daim ve kalıcıdır. ‘Siz üstün olduğunuz halde gevşeklik gösterip barışa çağırmayın. Allah sizinledir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve sakınırsanız (Allah) size ecirlerinizi verir ve mallarınızı da istemez.’ (Muhammed 35, 36). ‘Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi.’ (Ankebut Suresi, 64). ‘Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, umutça da daha hayırlıdır.’ (Kehf Suresi, 46). Ramazan’da dünyadan göçüp de Rabbine bu mağfiret günlerinden birinde kavuşanlara ne mutlu!

Ey Allah yolundaki mücahitler! Gecelerin rabbanileri, gündüzlerin atlıları olun. Müminler kavminin içlerini rahatlatın. Tağutlara sizden sakındıklarını gösterin.

Ey mücahitler! Bu Allah’ın dini, bu Allah’ın metaı! Can tek bir can ve ecelin vakti belli! Ne öne alınabilir ne de geciktirilebilir. Cennet ve cehennem, mutluluk ve mutsuzluk var. Allah’ın dinine gelince o muzafferdir. Allahu Teala zafere erdireceğini vaat etmiştir. ‘Şunu biliniz ki Allah’ın metaı pahalıdır. Biliniz ki Allah’ın metaı cennettir.’ Nefse gelince Allah’ın katında olanı talep etmediği ve Allah’ın dinine destek olmadığı sürece o ne hakirdir, ne bahtsız ve ne mutsuzdur.

Vallahi canlarımız ya da mallarımızdan cimrilik yaptığımız sürece mücahit olamayız. Vallahi eğer Allah’ın kelimesinin yüce olması ve dinine destek için canlarımızı ve mallarımızı feda etmezsek dürüst olamayız. ‘Allah, Allah yolunda çarpışıp öldüren ve öldürülen mü’minlerden, karşılığı cennet olmak üzere, mallarını ve canlarını satın almıştır. Bu O’nun üzerine, Tevrat, İncil ve Kur’an’da vaat edilmiş olan bir haktır. Allah’tan daha çok ahdine vefa gösterebilen kim vardır? Şu halde yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.’  

Silah! Silah ey devletin askerleri! Savaş…Savaş! Sakın ola ki aldanıp da iftira atmayın dikkat edin! Siz istemediğiniz halde dünya size geldi. Onu ayağınızla tepin, ayaklarınızın altında ezin. Gerinizde bırakın. Allah’ın katında olan daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

İslam ümmeti, umut dolu gözlerle sizin cihadınızı ve savaşınızı izliyor. Yeryüzünün dört bir yanında en kötü şekilde azaba uğrayan kardeşleriniz var. Onurlar çiğneniyor, kanlar akıtılıyor, esirler inliyor ve haykırıyor. Yetimler ve dullar şikayette bulunuyor, yakınlarını kaybedenler yas tutuyor, camilere saygısızlık ediliyor, mukaddesat(ın çiğnenmesi) mübah kılınıyor. Haklar çalınıp gaspedilmiş. Çin’de, Hindistan’da, Filistin’de, Somali’de, Arap Yarımadası’nda, Kafkaslar’da, Şam’da, Mısır’da, Irak’ta, Endonezya’da,  Afganistan’da, Filipinler’de ve Ahvaz’da, İran’da, Pakistan’da, Tunus’ta, Libya’da, Cezayir’de, Fas’ta; doğuda ve batıda (durum böyle). Ey İslam Devleti’nin askerleri azimli olun azimli. Tüm yeryüzündeki kardeşleriniz sizin yardımınızı bekliyor, öncülüğünüzü gözetliyor. Orta Asya’dan, ondan öncesinde de Burma’dan size ulaşan görüntüler size yeter. Saklı olan ise çok daha büyük! Vallahi intikam alacağız. Vallahi bir zaman sonra da olsa intikam alacağız. Vallahi kat kat daha fazla karşılık vereceğiz. ‘ Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirlerine yardım ederler.’ (Şura Suresi, 39). Önce başlayan daha haksızdır. Allah’ın izniyle yakında bir gün gelecek ki Müslüman her yerde efendi olarak, saygın, heybetli, başı dik, onuru korunmuş bir şekilde yürüyecek. Kendisine karşı her kim cüretsizlik ederse haddi bildirilecek. Kendisine kötülükle uzatılan el illa ki kesilecek.  Dünya şunu bilmelidir ki bugün biz yeni bir zamandayız.  Farkında olmayan farkına varmayacak mı? Uyuyan uyanmayacak mı? Şok ve şaşkınlık içinde olan idrak etmeyecek mi; bugün artık Müslümanların yüksek, yankılanan bir sözü (sesi) ve ağır (sağlam basan) ayakları var. Öyle bir söz ki; dünyaya kendini dinletip  ‘terör’ün manasını kavrattıracak bir söz, milliyetçilik putunu ezen, demokrasi putunu kıran ve sahteliğini ortaya koyan ayaklar! Dinle ey İslam Ümmeti! Dinle, uyan, kalk ve ayaklan! Zayıflık zincirlerinden kurtulma, zulme; hain yöneticilere, Haçlıların işbirlikçilerine, ateistlere ve Yahudilerin koruyucularına karşı ayaklanma vaktin geldi.

Ey İslam Ümmeti! Dünya bugün üçüncüsü olmayan; iki kutba, iki hendeğe ayrılmış durumda. Biri İslam ve iman kutbu. Diğeri küfür ve nifak kutbu. Müslümanların ve mücahitlerin kutbu her yerde mevcut. Yahudilerin, Haçlıların, müttefiklerinin ve diğer küfür milletlerini ve uluslarını Amerika ve Rusya yönetmekte, Yahudiler hareket ettirmektedir.

Müslümanlar, halifelikleri düştükten sonra parçalandılar sonra devletleri ortadan kayboldu. Küfür (ehli) Müslümanları aşağılayıp zayıflatmayı, her yerde kendileri kontrolleri altına almayı, mülklerini, zenginliklerini yağmalamayı, haklarını çalmayı başardılar. Bunu da kendilerine saldırıp ülkelerini işgal etme, hain, Müslümanları demir yumrukla yöneten, ‘uygarlık’, ‘barış’, ‘birlikte yaşama’, ‘özgürlük’, ‘demokrasi’, ‘laiklik’, Baasçılık’, ‘milliyetçilik’, ‘ulusçuluk’ ve daha başka sahte,  parlak-aldatıcı sloganlar atan işbirlikçi yöneticiler getirme yoluyla yaptılar. Bu yöneticiler hala bu sloganlarla Müslümanları köleleştirmek ve dinlerinden çıkarmak için büyük çaba sarfederek çalışmaktadır. Müslüman ya tüm alçaklık ve boyun eğmeyle dininden çıkıp Allah’ı inkar eder, bu Batılı-Doğulu beşeri-şirkçi kanunlara boyun eğer, onlara tabi olarak hakir ve alçak bir şekilde yaşar, iradesiz ve onuru çalınmış halde aynı sloganları tekrar eder ya da ‘terör’ iddiasıyla ezilir, kendisine karşı savaşılır, yurtsuz kalır ya da öldürülür, hapse atılır, en kötü işkencelere maruz kalır.

Terör; bu sloganları inkar edip Allah’a iman etmendir. Terör, Allah’ın şeriatının hakimiyetini seçmektir, terör; Allah’a emrettiği gibi ibadet etmen demektir, terör aşağılanmayı, uşaklığı, boyun eğmeyi ve bağımlılığı reddetmen demektir. Terör, Müslüman’ın özgür, aziz, onurlu ve Müslüman olarak yaşaması demektir. Terör, haklarını istemen ve bu haklardan taviz vermemen demektir.

Burma’da Müslümanların öldürülmesi, evlerinin yakılması, Filipinler’de, Endonezya’da, Keşmir’de vücutlarının parçalanması ve karınlarının yarılması ise terör değildir!

Kafkasya’da öldürülmeleri ve evsiz kalmaları terör değildir! Bosna ve Hersek’te kendileri için toplu mezar yapılması, çocuklarının da Hıristiyanlaştırılması terör değildir! Filistin’de Müslümanların evlerinin yıkılması, topraklarının gaspedilmesi, onurlarının, mukaddesatının çiğnenmesi terör değildir! Mısır’da camilerin yakılması, Müslümanların evlerinin yıkılması, iffetli kadınlara tecavüz edilmesi, Sina ve diğer yerlerde mücahitlerin bastırılması terör değildir!

Müslümanlara Doğu Türkistan’da ve İran’da en kötü şekilde muamele edilmesi, yerin dibine geçirilmeleri, alçaltılıp aşağılanmaları, en basit haklarından dahi mahrum bırakılmaları terör değildir!

Dünyanın her yerinde hapishanelerin Müslümanlarla dolması terör değildir. Fransa’da, Tunus’ta ve diğerlerinde İffete karşı savaşılması, başörtünün engellenmesi, gayri meşru ilişkinin, fahşa ve zinanın yayılması terör değildir!

Yüce Allah’a hakaret etmek, dine sövmek, peygamberimizle (s.a.s.) alay etmek terör değildir.

Müslümanların Orta Asya’da katledilip koyun gibi boğazlanmaları terör değildir! Bunlara ne ağlayan vardır ne de kınayan! Tüm bunlar terör değildir, aksine özgürlük, demokrasi, barış, güvenlik ve dostluk içinde yaşamadır. Allah hasibimizdir ve O ne güzel vekildir. ‘Onlardan sırf yüce ve övgüye layık olan Allah’a iman etmelerinden dolayı öç alıyorlardı.’ (Buruc Suresi, 8).

Ey tüm mekanlardaki Müslümanlar! Sevinin ve hayır umun, başlarınızı iyice dikin. Zira bugün Allah’ın lütfüyle size onurunuzu ve izzetinizi geri döndürecek, haklarınızı ve egemenliğinizi geri getirecek bir devletiniz ve halifeliğiniz var. İçinde acemin de Arab’ın da, beyazın da siyahın da doğulunun da batılının da bulunduğu kardeşlik devleti. Kafkas’ı, Hintli’yi, Çinli’yi, Şamlı’yı, Iraklı’yı, Yemenliyi, Mısırlıyı, Faslıyı, Amerikalıyı, Fransız’ı, Alman’ı, Avustralyalıyı bir arada toplayan, Allah’ın kalplerini birbirine ısındırdığı ve Allah’ın nimetiyle Allah yolunda birbirlerini seven kardeşler oldukları, tek bir hendekte durdukları, bazısı bazısını savunan, bazısı bazısını koruyan, bazısı bazısı için fedakarlıkta bulunan bir halifelik.  

Tek bir sancak altında kanları birbirine karıştı. Gaye tek, kutup tek, bu nimetin; krallar tatsa krallıklarını bırakıp uğrunda savaşacakları iman kardeşliği nimetinin;  tadını çıkarıyorlar. Suriye Suriyelilerin değil. Irak da Iraklıların değil. Yeryüzü Allah’ındır ve kullarından kimi dilerse yeryüzüne mirasçı kılar. Hayırlı son ise sakınanlar içindir.

Devlet Müslümanların devleti, toprak Müslümanların; tüm Müslümanların toprağı. Ey her yerdeki Müslümanlar! Kim İslam devletine hicret edebilirse hicret etsin. Zira İslam yurduna hicret etmek vaciptir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya; melekler onlara şöyle derler: “Ne durumdaydınız? (Niçin hicret etmediniz?)” Onlar da, “Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik” derler. Melekler, “Allah’ın arzı geniş değil miydi, orada hicret etseydiniz ya!” derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir.” (Nisa Suresi, 97).

Ey Müslümanlar dininizle muhacirler olarak Allah’a kaçın. ‘“Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de. Kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükâfatı Allah’a düşer. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Nisa Suresi, 100).

Çağrımızı özellikle ilim talebelerine, fukahaya, davetçilere; başlarında yargıçlara, askeri, idari ve hizmet alanlarında yetenek sahiplerine, tüm uzmanlık dallarındaki ve alanlardaki doktor ve mühendislere yönlendiriyor ve kendilerini seferberliğe davet ediyoruz. Kendilerine Allah’tan sakınmayı hatırlatıyoruz. Savaşa katılmaları; Müslümanların kendilerine aşırı ihtiyacı olmasından ötürü üzerlerine ayni vaciptir. İnsanlar dinlerini bilmiyorlar ve kendilerine dinlerini öğretip anlatacak kişilere susamış durumdalar. Allah’tan sakının ey Allah’ın kulları!

Ey İslam Devleti’nin askerleri! Düşmanlarınızın çokluğu sizleri ürkütmesin. Allah sizinledir. Ben sizin için kendinizden başka bir düşmandan korkmuyorum. Sizin için hiçbir ihtiyaç ya da fakirlik hususunda da korkmuyorum. Allah, peygamberinize (s.a.s.) sizi umumi bir kıtlıkla helak etmeyeceğini ya da vatanlarınızı mübah kılacak bir düşman da musallat etmeyeceğinin güvencesini vermiş, rızkınızı mızraklarınızın gölgesinde kılmıştır. Ben sizin için sizden, günahlarınızdan ve nefislerinizden korkmaktayım.

İtaat edin, çekişmeyin, birleşin ayrılmayın, gizlinizde açığınızda, zahirinizde ve batınınızda Allah’tan sakının, günahlardan uzak durun, günahları açıktan işleyenleri saflarınızdan çıkarın. Sakın ola ki kendinizi beğenmeyin, gurur ve kibirden kaçının, bazı zaferlerinize aldanmayın, Allah’a karşı acizler olun, tevazu gösterin. Allah’ın kullarına karşı büyüklenmeyin. Gücünüz ne kadar artsa, sayınız ne kadar çoğalsa da düşmanınızı hafife almayın. Sizlere, Müslümanlara ve Ehli Sünnet’ten olan aşiretlere iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Onların güvenlikleri ve rahatları uğrunda geceleri uykusuz geçirin. Onların yardımcıları olun. Kötülüklerine iyilikle karşılık verin. Onlara şefkatli davranın, daha çok affedici ve bağışlayıcı olun. Sabredin, sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Bilin ki bugün sizler dinin koruyucuları, İslam topraklarının hamilerisiniz. Önünüzde savaşlar ve (yazılacak) destanlar var. Kanlarınızın akıtıldığı en iyi yer; tağutların hapishanelerinin duvarları arkasındaki Müslüman esirlerin  kurtarıldığı yerlerdir. Hazırlığınızı yapın, takvaya sarılın, Kur’an okumayı, üzerinde tefekkür etmeyi ve onunla amel etmeyi sürdürün. Bu size tavsiyemdir. Eğer bu tavsiyelere bağlı kalırsanız inşallah Roma’yı da fetheder, yeryüzünde güçlü de olursunuz.

”Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı.” (Araf Suresi, 28) 

“Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz.” (Ali İmran Suresi, 53)

“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”” (Bakara suresi, 286)

 

Al Hayat Medya Merkezi

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum