1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. İslam Devleti'nin son resmi açıklaması (Türkçe Tercüme)
İslam Devleti'nin son resmi açıklaması (Türkçe Tercüme)

İslam Devleti'nin son resmi açıklaması (Türkçe Tercüme)

İslam Devleti resmi sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani'nin son açıklamalarının bulunduğu ses kaydının Türkçe tercümesi yayınlandı.

A+A-

 

 

“İnkâr edenlere de ki: Siz mutlaka yenilgiye uğrayacaksınız”

 

"Hamd el-Kavi ve el-Metin olan Allah’a olsun. Salât ve selam Âlemlere kılıçla rahmet olarak gönderilene olsun.

Bundan sonra;

Allah azze ve celle şöyle buyuruyor:

“İnkâr edenlere de ki: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır! Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kâfirdi. (Onları) göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır.” (Al-i İmran, 12-13)

Ey Haçlılar!
Ey Rafızîler!
Ey Laikler!
Ey Mürtedler!
Ey Yahudiler!
Ey tüm kâfirler!

Müslümanların aleyhine dilediğiniz gibi koalisyonlar kurun. Dilediğiniz şekilde onların aleyhine bir araya gelin. Tuzak kurun, entrika yapın, toplanın ve harekete geçin. Sizler yenilecek ve cehennemde toplanacaksınız.

Ey Haçlılar yenileceksiniz!
Ey Rafızîler yenileceksiniz!
Ey Mürtedler yenileceksiniz!
Ey Yahudiler yenileceksiniz!

Bu Allah azze ve celle’nin önceki kavimler hakkındaki sünnetinde olduğu gibi, Firavun ailesi, Nuh ve Hud kavmi gibi yenileceksiniz. Bedir, Hendek ve Hayber’de olduğu gibi yenileceksiniz. Yermuk, Yemame, Kadisiye ve Nehavend’de olduğu gibi yenileceksiniz. Hıttin ve Ayncalut’ta olduğu gibi yenileceksiniz. Ey kâfirler hepiniz yenileceksiniz! Rakka, Felluce, Musul, Tedmur ve Ramadi sizden uzak değildir.

Ey Rusya! Allah’ın izniyle yenileceksin.
Ey Amerika! Allah’ın izniyle yenileceksin.
Siz, askerleriniz ve müttefikleriniz cehennemde toplanacaksanız; orası ne kötü bir yataktır!

Amerika, mücahidlere karşı zafer kazanacağını zan ediyor! Amerika rezil olmadı mı? Müttefikleri rezil olmadı mı?

Ey Amerika!
Bil ki; bugün İslam Devleti sizin zan ettiğiniz ve arzu ettiğiniz gibi değildir. Sadık emirleri ve askerleri, Allah’ı kızdırıp başka birini sevindirmekten uzak durdular.

O’nun rızası ve affının dışında bir şeyi ummazlar. Bundan ötürü dinlerinde zilleti asla kabul etmediler. Ve Rablerinin dışında hiç kimseden korkmadılar. Ondan yardım dilediler ve ondan kurtuluş umdular. Ona sığındılar ve ona tevekkül ettiler. O tektir ve ortağı yoktur. Yardımına kesin inanmış ve desteğinden emindirler. Bunun için putlaşmış sembolleri, şeyhleri ve yüzleri reddettiler. İslam’a ters olan sözlerini hiç önemsemeden alıp duvara çarptılar. Birinin kucağı için dinlerinden asla vazgeçmediler. Çünkü o kucaklar köpüktür. İşte bundan ötürü İslam Devleti apaçık ve bembeyaz bir yolda ilerlemektedir. Emirlerinin kafataslarıyla ve vücut parçalarıyla resmettiği ve kanlarıyla aydınlattığı yol. Allah’ın izniyle onlardan sonrakiler sapıtmayacaktır.

Bu nur, İslam Devleti’nin saflarına katılanı çeker ve İslam Devleti’nin emirlerinin çizmiş olduğu ve askerlerinin kalplerinde taşıdığı bu güçlü menhec onu sabit kılar. Öyle ki; bu menhec emniyet vanası haline geldi. İslam Devleti askerleri hak etmediği halde emir olanları, kim olursa olsun görevden alıp onu uzaklaştırdılar ve yerine başkasını getirdiler.

Ey Amerika!

Bil ki; Bugün İslam Devleti bayrağını tümüyle yeni olan bir nesil taşıyor. Ve Allah’ın izniyle yeni nesiller bunu takip edecektir. Sana sıkıntı verecek şeylerle seni müjdeliyoruz Ey Amerika! Allah’ın izniyle İslam Devleti bugün önceki günlerden daha da güçlüdür. Ve gün geçtikçe daha da güçlenmeye doğru yol alıyor. Allah’a hamd olsun. Allah’ın fazlıyla Amerika ve müttefikleri bugün önceki günlerden daha da zayıf bir haldeler. Ve Allah’ın fazlıyla gün geçtikçe daha da zayıflamaya doğru gidiyorlar. Bugün Amerika zayıf, hatta aciz bir haldedir. Zayıflığı ve acziyetinden ötürü İslam Devleti’yle savaşında Avustralya’dan asker edinmekte ve Türkiye’yi aracı kılmaktadır. Rusya’dan yardım istemekte ve İran’la uzlaşmaya çalışmaktadır. Şeytanla koalisyon kurmak için ağız dolusu onunla konuşmaktadır.

İyi dinle ve anla Ey Amerika!

Mücahidlerle karşı yaptığın savaşta biz her gün gücümüzü arttırırken, sen ise zayıflamaktasın. Allah’ın fazlıyla savaş planladığımız gibi gitmektedir. Afganistan ve Irak’taki savaşlarda sana içirdiklerimizle Vietnam’ın dehşetini unuttun. Bu Şam’a uzanan üçüncü savaştır. Allah’ın izniyle bu savaş senin sonun, helakin ve bitişin olacaktır. Bu savaştan en az zararla çıkmak istiyorsan, sana düşen bize cizye verip teslim olmandır.

Aptal ve katır Obama hava desteği vererek; vekiller, ajanlar ve köle sahavatlarla savaşı bitirebileceğini zannetti. Savaş süresi bizim istediğimiz gibi uzadı. ‘Aptal’ın acele etmesi ve antrenmanlarla zaman kaybetmemesi gerekirken, o Aptal karadan gelişini sona bıraktı. Buna rağmen gene başarısız olacak ve çözüm bulamayacaktır. Amerika yakında karaya inecek ve oradan gelecektir. Şüphesiz bu senin helakine, harap olmana ve sonuna sebep olacaktır. Senin misalin, Rafızîlerin ahmakçığı Nuri’nin misali gibi olacaktır. Ey Obama! Amerika kaldıkça seni lanetleyecektir.

Evet Amerika! Hayret edeceksiniz. Çünkü bugün İslam Devleti sizin zannettiğiniz gibi değil ve sizin arzuladığınızın tam tersinedir. Evet Amerika! Hezimete uğrayacak, mağlup olacak ve cehennemi tadacaksın. Beyci, Anbar, Tedmur ve Hayr bunun en güzel delilleridir. Amerika, Beyci’yi almak ve petrol rafinerisini korumak için tüm imkânını ve gücünü kullandı. İşte devam eden şiddetli savaştan sekiz ay sonra Beyci’de hezimete uğradı ve oradan yerilmiş ve kovulmuş bir şekilde atıldı. On defadan fazla aldanmış bir şekilde ‘orayı kontrol altına aldıkları’ yalanlarını ilan ettiler. Kibirlerine rağmen Beyci’yi almaktan aciz kaldılar. Amerika, Beyci petrol rafinerisini muhafaza etmekten aciz kaldı ve biz Allah’ın fazlıyla onun ve dostlarının kibirlerine rağmen, onları yenerek rafineriyi aldık.

Amerika, İslam Devleti’nin zayıflayacağını, ilerlemekten aciz kalacağını, gerileyeceğini ve geri çekilip savunmaya geçeceğini zannetti. Allah azze ve celle bize Ramadi ile minnette bulundu. Onu Amerika’dan zorla aldık. Suhne, Tedmur ve Karyeteyn’e kadar genişledik. Amerika’nın yalanları net bir şekilde ortaya çıktı. Yenilmez Amerika’nın efsaneleri yıkıldı. Acizliği ve zafiyeti ortaya çıktı. Amerika’nın mücahidlere karşı en büyük zaferi, onları bu mahalleden veya o köyden çıkartmak veyahut mücahidlerden birini şehid etmek oldu.

Amerika, Şeyh Ebu Mutez el-Kureyşi’yi -Allah ona rahmet etsin- şehid etmesiyle sevindi ve havalara uçtu. Ve bunun büyük bir zafer olduğunu sandı. Ey Ebu Mutez! Allah sana rahmet etsin. Sen Müslümanların bir yiğidiydin. Biz senin için yas tutmadık ve asla yas tutmayacağız.

Asla yas tutmayacağız. Biz onun ölmediğine inanıyoruz. Çünkü o, arkasında öyle yiğitler yetiştirdi ki; arkasında öyle kahramanlar bıraktı ki; Allah’ın izniyle Amerika onların elleriyle sıkıntıları beklemektedir.

Asla yas tutmayacağız. Çünkü o temenni ettiği şeye kavuştu. Bu dünyada Allah yolunda öldürülmekten başka bir temennisi olmadığı halde öldürüldü. Allah ona rahmet etsin. Başka bir alternatif ve değiştirilme olmadan. Son günlerinde bu konudaki duası oldukça artmıştı. Hatta yanındakiler, son günlerinde tedbirini almadığını söylüyorlardı. Sanki öleceğini tahmin ediyordu. Ümitsizlik ve bıkkınlıktan ötürü Allah’a dua edip ölümü temenni etmiyordu. Üzüntüden, zayıflıktan veya yorgunluktan da ölümü temenni etmiyordu. O sadece Rabbine ve bu yolda ondan önce gidenlere kavuşma arzusundan bunu temenni ediyordu.

Asla yas tutmayacağız. Çünkü Amerika ve dostları, köpekleri ve ajanları onun ölümüyle sevindiler.

Amerika ve Sahavat, bu dünyada tek isteği Allah yolunda ölmek olan bir Müslümanın öldürülmesine sevindiler. Ebu Mutez -Allah ona rahmet etsin- beyaz sakallarını tutup sallayarak; vallahi sen kanla boyanacaksın, vallahi sen kanla boyanacaksın, diyordu. Allah azze ve celle onun yeminini ve bu isteğini yerine getirdi. Ve sakallarının kanlarıyla boyandığını gördüm. Daha neye yas tutayım. Gözler aziz ve değerli Ebu Mutez’in ayrılık üzüntüsünden yaş akıtmasaydı, kalpler musibetlere alışıktı ve bunu önemsemeyecekti.

 

Kalb musibetlerle imtihan oldu
Kalbimde oklardan bir perde oluştu
Bana ok isabet edince
Oklar üst üste gelip kırıldı
Musibetlere aldırış etmedim
Çünkü ben musibetlere aldırış ederek hiç bir fayda elde etmedim

 

Ebu Mutez’in yasını tutmayacağım. Allah’tan dileğim onu yaşayan şehidlerin arasına kabul etmesi ve nebiler ve sıddıklarla beraber firdevs cennetinin en yükseğini ona mesken kılmasıdır. Bize de onun yolunda sebat vermesi ve sonumuzu güzel eyleyip onun tattığının en şiddetlisini bize de tattırmasıdır.

Ey Amerika! Sevinme, Dabık’a ininceye kadar gücünü ve haçlılardan olan dostlarını topla. Öyle ki; Allah’ın izniyle orada kırılacak, hezimete uğrayacak ve yenileceksiniz. Bu Allah’ın vaadidir. O vaadine asla muhalefet etmez.

Ebu Hureyre'den r.a rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar:

«Romalılar A'mak'a yahut Dabık'a inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Onların karşısına Medine'den o gün yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu çıkacaktır. Askerler saf bağladıkları vakit;

 Romalılar; bizimle, bizden esir alanların arasını serbest bırakın onlarla harp edelim, diyecekler.

Müslümanlar da: “Hayır! Vallahi sizinle din kardeşlerimizin arasını serbest bırakmayız” diyecekler. Müteakiben onlarla harp edecekler ve;

Üçte biri kaçacak, Allah ebediyen kendilerine tevbe ilham etmeye­cektir.
Üçte biri de öldürülecek, Allah indinde şehidlerin en faziletlisi ola­caklardır.
Üçte biri ise fethedecek, ebediyen fitneye duçar olmayacaklardır.

Müteakiben İstanbul fethedilecektir. (Müslim, Fiten 9, Hadis No:2897)

Evet, bu Allah’ın vaadidir. Ey haçlılar geleceksiniz ve biz de sizi beklemekteyiz.

 

Size gelince Ey riddet ve ajan Sahavat grupları!
Ey tüm mekânlardaki rezil Sahavat!
Ey ayak takımı pislik Sahavat!

Sizin öncüleriniz ve seneler boyunca Irak’ta varolan gruplardan ibret alma vaktiniz geldi. Şam’da aldığınız derslerden ibret almadınız mı?

Ey cepheler! Ey hareketler! Ey cemaatler! Beni dikkatlice dinleyin.
Ey tugaylar! Ey ketibeler! Ey askerler, cemaatler ve birlikler! Beni dinleyin.

Ey ordular ve gruplar!
Ey aşiretler ve kabileler!
Ey insanlar! Hepiniz beni dinleyin ve anlayın.

İslam üstündür, ona üstün gelinmez. Müslümanlar hiçbir gün başlarını eğmemişlerdir. Rabbimiz, tüm güç ve kuvvetin, tüm izzetin O’na ait olduğunu bize öğretti. Ve yüce olanlar mü’minler, zelil olanlar da kâfirlerdir. Bizim Allah ile olan bağımız, O’nun emriyle ilerlememizdir. Allah’tan bir delil olmadan hiçbir adım atmıyoruz. Bizim hakkımızda söylemek istediklerinizi söyleyin. Biz önemsemeyeceğiz.

Ben boğulanım, artık ıslanmaktan korkmam.

Tahrif edin, karalayın, ayıplayın, yalan söyleyin, iftira atın... Bunlar size bir fayda sağlamayacaktır. Allah’ın izniyle defolup gideceksiniz. Eziyetiniz hariç, bize bir zarar veremeyeceksiniz. Allah bizi temize çıkaracaktır. Yolumuzda ilerleyecek, iltifat edip önemsemeyeceğiz. Dilediğiniz şeyi yapın. Koalisyon kurun, birleşin, tuzak kurun, entrika yapın, asker toplayın ve toplanın. Kurtulamayacak ve kazanamayacaksınız. Ve Allah’ın izniyle hezimete uğrayıp ve mağlup olacaksınız. Bizi korkutamazsınız, Allah bize yetendir. Biz yolumuzda ilerleyeceğiz, eğilmeyecek ve önemsemeyeceğiz.

Hilafetle savaşan ve bunları yaparak hilafeti geri getireceğini iddia eden grupların, cemaatlerin, orduların, fırkaların lider ve önderlerine ve bunlara muvafakat edenlere şunu diyorum;

Allah’ın izniyle biz yolumuzda ilerleyeceğiz ve hilafet budur. Eğer bu sizin hoşunuza gidiyorsa tevbe edin, geri dönün, hilafete katılın ve buna yardım edin. Çünkü bu hilafettir. Amerika ve dostlarına rağmen, yeryüzünün tağutları ve yöneticilerine galip gelerek hilafeti kılıçların darbeleriyle ikame ettik. Sizin hoşunuza gitmese de, biz Rabbimizin emriyle yeryüzünün büyük yapılarına yükseliyor ve onun cömertliğinden faydalanıyoruz. Biz yine devam edeceğiz ve Rabbimizin şeriatine uygun olarak dilediğimizi yapacağız. Akranlarınızın fetvaları bizi engellemekten aciz kaldıysa, sizin sefihleriniz, yani yöneticileriniz bizi caydırmalarında ve engellemelerinde başarısız oldularsa, Güvenlik Konseyi’ne veya Birleşmiş Milletler’e sığının. Umulur ki; sizin için bizi durduracak veya engelleyecek bir karar alırlar. Ya da istiyorsanız haçlıların koalisyonuna veya herhangi bir tağuta yahut Rafızîlere veya Nusayrilere veya şeytanlara başvurun. Umulur ki; size bir hava koruması veya kara desteği gönderirler. Bu da hoşunuza gitmediyse dağlara toslayın veya onları yıkın. Yahut denizlere çift sürün, dilerseniz için. Ey bedbahtlar! Bu da hoşunuza gitmediyse, yere tünel kazın veya göğe merdiven dayayın. Bu da hoşunuza gitmediyse kininizle geberin.

Biz dilediğimiz vakitte dilediğimizi yapacağız. Kur’an ve Sünnet’in dışında bizim kırmızı çizgilerimiz yoktur. Milletlerin kanunları ayaklarımızın altındadır.

Evet, Arapların veya acemlerin askerleri bizi asla korkutmayacaktır. Allah’ın şeriatine göre tekfir edilen herkesi tekfir ediyoruz. Allah’ın izniyle ilerleyecek ve devam edeceğiz. Yöneticileriniz ve âlimleriniz bunu zulüm olarak isimlendirse de; davetçi ve sefihler, bize her iftira attığında bombalayacağız, patlatacağız, yıkacağız, mahvedip tahrip edeceğiz. Diledikleri şekilde yalan atsınlar ve diledikleri şekilde iftira atsınlar.

Hayatımız boyunca tevhide davet ediyoruz.
Her anda, gizli ve aşikâr bir şekilde
Necis şirk ve ehliyle savaşıyoruz
Elimizle ve dilimizle şiddetli bir şekilde savaşarak

Aynı şekilde bütün pis bidatlerle de savaşıyoruz
Her mescidin kapısında onların kökünü kazıyoruz
Bizim yolumuz budur, bizim menhecimiz budur
Sizler neyden ötürü bizi gözetlemektesiniz

Kardeşlerimizden birçokları onların, ufukları yalan ve iftiralarla dolduran, silsile ve bölüm bölüm yaptıkları derslerine reddiye vermemizi istediler. Bizler Allah’tan yardım diliyor ve yumuşak bir şekilde şunları söylüyoruz:

Arkasında bir hayali olmayan şeyhin sefihliği
Gençler sefihliğinden sonra hayaller kurarlar
Sefihin sözlerine karşı sustum, O da zan etti ki
Cevap vermekten aciz kaldım, hâlbuki ben aciz değilim
Ölüye biat eden ve ümmeti ölüye biate davet eden birisine hiç cevap verilir mi?

Cemaatleri dağıtacağız, teşkilatların saflarını parçalayacağız. Evet, çünkü tek bir cemaat olması lazım, cemaatler değil. Teşkilatları kahrederek; hareketlerle, cemaatlerle ve cephelerle savaşacağız. Bütün gruplar bitene kadar; tugayları, ketibeleri ve askerleri dağıtacağız. Müslümanları zayıflatan ve zaferi erteleyen bu gruplardan başka bir şey değildir. Evet, biz özgürleştirildiği iddia edilen yerleri özgürleştireceğiz. Çünkü, bir yerde eğer Allah’ın şeriatiyle hükmedilmiyorsa, oranın özgürleştirilmesi tamamlanmamıştır.

Ey Müslümanlar!
Rüşdünüze dönün; rüşdünüze yani hilafete dönün. O sizin izzetinizdir. O sizin şerefinizdir. O sizin zaferinizdir.

Ey grupların askerleri!
Sizlere diyoruz ki; bizim emirlerinize ve komutanlarınıza gönderdiğimiz mesajlarımızı işittiniz. Şimdi beni iyice dinleyin ve anlayın. Allah’ın izniyle sizlere geleceğiz. Ve biz, vallahi size karşı şefkatliyiz. Bizden bazı sözleri işitin ve iyice düşünün. Eğer bu sözleri doğru bulmazsanız terk edin.

Biz biliyoruz ki; niyetleriniz değişiktir. Halleriniz ve maksatlarınız farklıdır.

Sizden bazıları bizimle dinimiz için savaşıyor ve İslam’ın bir devletinin olmasını istemiyor. Şeriati kötü gördüğü, tağutlara yardım etmek istediği ve beşeri kanunlara razı olduğu için bizimle savaşıyor. Allah’a hamd olsun ki; bunlar azdır.

Sizin çoğunuz, şeriatle hükmedilmesini istediği halde bizimle savaşıyor. Fakat o yolunu sapıtmış ve ondan sonra da hidayet bulamamıştır.

Sizden bazılarınız, bizim zalim ve saldırgan bir düşman olduğumuzu düşündüğü için savaşıyor. Bazıları dünyalık bazı eşyalar veya gruplardan kendisine verilen aylık maaş için savaşıyor. Bazılarınız kahramanlık ve bazı şeyleri korumak için savaşıyor. Ve bunların dışında değişik niyetler ve kötü malzemeler için savaşıyorsunuz.

Bilin ki; bizler bu sınıflar ve gayeler arasında ayırım yapmıyoruz. Onlara güç yetirdikten sonra yanımızdaki hükümleri birdir. Ya kafasında patlayan bir mermi ya da boynunda bilenmiş bir bıçaktır.

Ey bizimle dinimiz için savaşanlar!
Allah’a yemin olsun ki; mağlup olacaksınız. Eğer selameti istiyorsanız, ya kaçar ya da elimize geçmeden tevbe edersiniz.

Ey zulmü kaldırmak için bizimle savaşanlar!
Bizden uzak durun. Biz canımızı ve cihadımızı dünyalık bir malı kazanmak için feda etmiyoruz. Rahat olun ve gözünüz aydın olsun. Vallahi sizin malınız veya eşyalarınız için cihada çıkmadık.

Ey gayesi Allah’ın şeriatiyle hükmedilme olduğu halde bizimle savaşanlar!
Siz bizim Allah’ın şeriatiyle hükmettiğimizi bilmiyor musunuz? İslam Devleti’nin fethettiği her karış toprakta İslam’ın yüceldiğini ve dinin ikame edildiğini görmüyor musunuz? Bilin ki; siz mücahidlerle savaşarak, Allah’ın şeriatine düşman ve hasım oldunuz. Eğer ilmin eşeklerinin ve katırlarının fetvaları sizi aldattıysa, ben size bir şeyi göstereceğim; sadece onu düşünseniz bile hakkı batıldan ayırırsınız.

Her gün grupların saflarını terk edip hilafetin saflarına katılanları bir düşünün. Onların, toplumun en iyilerinden olduğunu göreceksiniz. Özellikle sizin grubunuza ihanet edenleri düşünün. Daha sonra dönüp kendinize şunu sorun. Grupların içindeki en iyiler neden İslam Devleti’ne katılıyor. Eğer nefsiniz size âlim, büyük ve görüş sahibi olarak isimlendirilenlerin dediği gibi onlar sapıttılar diyorsa, o zaman siz hem nefsinize hem de onlara söyleyin ki; hayır, vallahi eğer onlar hak üzere olmuş olsalardı, bu grup ve teşkilatlar onları ayırmaz ve İslam Devleti’ne gelip batıl bir şey üzerinde birleşmezlerdi. Bilakis onlar sadece hak için biraraya toplanmışlardır.

Hayır, vallahi eğer o gruplar mücahid olsalardı, hakta ayrı kalmaz ve sapıklıkta birleşmezlerdi. Çünkü mücahidler batıl üzere birleşmezler. Bu konuyu düşünün ve nefsinize bunu da sorun; eğer İslam Devleti batıl olmuş olsaydı, neden durum bunun tersi olmazdı? Neden İslam Devleti’nin iyileri İslam Devleti’ni terk edip diğer gruplara gitmiyorlar? Siz bunun cevabını, Ebu Sufyan’ın Heraklius’la olan hadisinde bulursunuz. Birinci savaşınızdan sonra sadece Halep’in gruplarından bize binlerce kişi katıldı.

Kendi grubunuzdan ayrılıp İslam Devleti’ne katılanlara ulaşın ve bunun hakikatini onlara sorun. Sorun ki; kalbiniz mutmain olup şüphelerden arınsın. Düşmanlarınızın ve hasımlarınızın söylediklerini görecek misiniz?

Ey Allah’ın şeriati için savaşanlar!
Eğer söylediğinizde doğru iseniz grupları terk edip İslam Devleti’ne katılın. Bu ayrılık, mücahidlerin zaferlerinin ve izzetlerinin önünde en büyük engel olmaya başladı. Allah’ın izniyle bu engeli kaldıracağız.

Ey grupların askerleri!
Nerede olursanız olun, aradan zamanda geçse Allah’ın izniyle geleceğiz. Bizim amacımız siz değilsiniz, mücahidlerin karşısında durmayın. Kim tevbe etmek amacıyla selamını verirse artık o emandadır. Kim mescidde tevbe ederek oturursa, o emandadır. Kim tevbe ederek evine girer ve kapısını kapatırsa, o emandadır. Kim tevbe ederek ketibe ve gruplardan bizimle savaşmamak için ayrılırsa, o emandadır. Malları ve canları emandadır. Daha önceden mücahidlere olan düşmanlıkları ve işledikleri cürümler nereye varırsa varsın.

Allah’ım özrümüzü beyan ettik mi? Allah’ım sen şahit ol.

Ey Müslümanlar!

Sizin tek kurtuluşunuz olan hilafete katılma vaktiniz gelmiştir. Yurtlarınızdaki yöneticileriniz, Yahudi ve Haçlılara tabidir ve onların köleleridirler. Onların emri olmadan hiçbir karar veremiyorlar. Sadece onların gittikleri yoldan yürüyorlar. Eğer sizler geçmiş Irak ve Afganistan savaşına yetişemediyseniz, işte rezillikleri ortaya çıkaran Şam’ın arazileri önünüzdedir.

Ey Müslümanlar!

Sizin hastalığınızın, zayıflığınızın ve zilletinizin sebebi hilafetin düşmesi ve ondan sonra parçalanmanızdır.

Evet, Ey Müslümanlar!

Hilafetin düşmesi sizin hastalığınızdır. Onun geri getirilmesi de şifanızdır. Etrafında toplanın ve Allah’tan sonra ona sığının. Cemaatlerden, gruplardan ve teşkilatlardan dağılın. Eğer bunu yaparsanız, işte ilacınız budur. Eğer bundan vazgeçerseniz, işte hastalığınız budur.

Ey Müslümanlar!

Eğer siz emniyet istiyorsanız sizi koruyan, size saldıranı engelleyen, muhafaza etmek istediklerinizi muhafaza eden, namuslarınızı ve mallarınızı koruyan İslam Devleti’nin gölgesi dışında size bir emniyet yoktur.

Ey Müslümanlar!

Eğer siz Allah’ın şeriatini istiyorsanız, Onun şeriati İslam Devleti’nin gölgesi dışında başka hiçbir yerde uygulanmamaktadır. Allah’ın şeriati demir ve ateş olmadan, sabah-akşam kâfirleri kınamadan, kötülemeden ve onlarla dövüşmeden asla ikame edilmeyecektir. Kafatasları, vücut parçaları ve muvahhid, sadık ve ihlâslı mücahidlerin kanları olmadan Allah’ın şeriati asla ikame edilmeyecektir.

Amerika ve dostlarının bu savaşa, mazlumlara yardım etmek, mustazaflara destek olmak veya mağdurları kurtarmak için girdiğini, İslam ve Müslümanlarla savaşmak için girmediğini söyleyen en aşağılık aptal ve en budala ahmaktır.

Allah’ın şeriati, Amerika ve dostlarının ittifakıyla, küfür milletlerinin rızası ve kararlarıyla ikame edileceğini söyleyen en aşağılık aptal ve en budala ahmaktır. Allah’ın şeriati, bütün küfür milletlerinin kibrine rağmen ikame edilecektir. Allah’ın şeriati anca küfrün askerleriyle savaşarak, onları kırıp bozguna uğratarak ikame edilir.

Müslümanların zayıf veya aciz olduğunu söyleyen en aşağılık aptal ve en budala ahmaktır.

Hayır, Ey Müslümanlar!

Sizler dininizi ayakta tuttuğunuz, tevhidi gerçekleştirdiğiniz, Rabbinize sığındığınız, O’na tevekkül ettiğiniz, O’ndan yardım isteyip, O’ndan kurtuluş talep ettiğiniz sürece güçlüsünüz güçlü! O tektir ve ortağı yoktur. Allah, kuluna yetmez mi? Seni O’ndan (Allah’tan) başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. (Zumer, 36) Allah mutlak güç ve intikam sahibi değil midir? (Zumer, 37) Mümin olan ve bu ayetleri okuyan biri nasıl olurda korkar, alçalır veya zulmü kabullenir.

Ey Müslümanlar!

Amerika, dostları, Rusya ve bütün küfür milletleri mücahidlerin önünde zayıftırlar. Sizler güçlüsünüz. Rabbiniz azze ve celle size şöyle buyurmuyor mu? “Şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki; şeytanın hilesi pek zayıftır. (Nisa, 76) Rabbiniz azze ve celle eğer onlarla savaşırsanız onlara hezimet, size de zafer vereceğini vaad etmiyor mu? “Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin ve mü’min topluluğun gönüllerini ferahlatsın. (Tevbe, 14) İman edip bu ayetleri okuyan biri, nasıl olurda zayıflar, korkar, zelil olur veya yumuşar. İman eden biri, nasıl olurda alçaklığa razı olur veya pazarlık yapar. Buna iman eden biri, nasıl olurda küfür üretir veya onu sağlam bırakır.

Ey Müslümanlar!

Hayretler size! Hayretler olsun size! Daha neyden korkuyorsunuz? İzzetin Rabbi sizinle beraber değil mi? İzzetin size ait olduğunu söylemedi mi? “Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler. (Munafikun, 8)

Sizin en üstün olduğunuzu söylemedi mi? Okumuyor musunuz? İnanmıyor musunuz?

Ey Müslümanlar!

Firavunu boğan, Ad ve Semud’u helak eden, toplulukları hezimete uğratan, Rusya’yı Amerika’yı ve dostlarını mücahidlerin elleriyle en şiddetli azapla hezimete uğratacaktır. O’nun yolunda savaştığınız sürece bu O’nun vaadidir. Gerek hafif gerekse ağır bir şekilde cihada çıkın ve Allah’ın davetçisine icabet edin.

Ey arkasına dönüp cihad topraklarını terk edenler!
Küfür ülkelerine gidenler. Kıyamet günü Allah’tan nasıl kaçacaksınız. Yoksa siz mü’minlerin dışında kâfirleri mi dost edindiniz? Yoksa siz, hakir ve zelil olan bir kavmin yanında mı izzeti arıyorsunuz? “Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.” (Nisa, 139)

Vallahi bir Müslüman, küfür beldesinde ancak zelil, hakir ve hor bir şekilde yaşar. Vallahi oralarda eğer savaşamıyor veya silah taşıyamıyorsanız Müslümana emniyet, izzet ve iyilik yoktur.

Ey İslam’ın gençliği size ne oluyor? Dünyalık ecdadların ve insanların efendileri ne elde etti. Yeryüzünün mülkleri onların değil miydi? Beldeler onlara boyun eğmedi mi? Kurtuluşa, şerefe ve efendiliğe ancak cihadla ulaşabildiler.

Ey İslam’ın gençliği!
Mücahidlerin kervanına katılın. Eğer sizler bunu yaparsanız, yeryüzünün sahipleri, dünyanın efendileri ve iyilik içinde en izzetli olanlar olursunuz. Eğer bunu yapmazsanız zelil, hüsrana uğrayan, hakir ve bedbahtlardan olursunuz. “Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman davetlerine icabet edin ve bilin ki; Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki; O’nun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki; Allah, azabı çetin olandır. ” (Enfal, 24-25)

Ey Harameyn beldesindeki ehlimiz!
Ey Sa’d ve Ala’nın torunları!
Ey Meczee ve Bera’nın torunları!

Kâfir, tağut ve bedbaht Al-i Selul’un hükmüne daha ne zamana kadar razı olacaksınız? Büyük münafık ve ajan heyetinin sihri sizi ne zamana kadar aldatacak? İşte ateist Ruslar, mü’minlerin diyarı olan Şam beldesine girdiler. Onların kiliseleri, Müslümanların aleyhine mukaddes bir savaş ilan etti. Büyük şeytan heyetinin fetvaları nerede? Afganistan cihadında Ruslara karşı sizi savaşa çağırmadılar mı? Yoksa fetvaları Amerikalı efendilerinden mi çıkıyor? Müslümanların düşmanları Horasan’da yeterli değil miydi? Yoksa Şam Ehli Afganlılardan daha mı yiğit savaşçı?

Size ne oluyor Ey Müslümanlar! Hiç akletmeyecek misiniz? Size ne oluyor da (böyle yanlış) hüküm veriyorsunuz? Size ne oluyor da işitmiyor ve görmüyorsunuz? Düşmanların Şam’daki mustazaf Müslümanların üzerine üşüştüklerini ve onların bu hallerini gördüğünüz halde, onların imdatlarını işitmiyor musunuz? Yoksa dünya gözlerinizi, şehvetler kulaklarınızı mı kapattı? Yoksa vela ve bera (dostluk ve düşmanlık) mı öldü? Ya da siz şeytandan mı fetva bekliyorsunuz? Amerikalı müftüler, gözleri ve basiretleri köreltti. Hayır! Saray uleması sizi büyüledi. Siz sarhoş ve meftun oldunuz.

Uyanın, haykırın Ey Harameynin çocukları!

Tartıların özü sizin elinizdedir. Hastalık da ilaç da sizin yanınızdadır. Amerika ve dostlarının bağlarının dağılması için, Al-i Selul ve ajan heyetine kıyam edin. Sizin aranızda dolaşıyor ve sizin petrollerinizle finanse ediliyorlar. Sizin şeytanlarınızın fetvalarıyla Müslümanlar yardımsız bırakılıyor ve yurtlarından çıkarılıyorlar, yalnız bırakılıyor ve öldürülüyorlar.

Ey Harameyn’in evlatları kıyam edin!

Kıyamet gününde sizin hiç bir mazeretiniz yoktur. Sizi cihada çağırıyor ve sizden yardım talep ediyoruz. Eğer geride alırsanız sizin için hiç bir mazeret yoktur. Bizler, bizi yardımsız bırakıp refah içinde ve güzel yaşamaya meyledenlerden Allah’ın huzurunda beri olacağız. Sa’d ve AbdulAziz el-Ayyaş sizin aleyhinize bizim için birer hüccettir. Helal olsun onlara!

Kahramanlıkta iki arslanın kanlı pençeleridir
Onlar panterin gazap anında iki denizdir

Yeterli geldiler, özürlerini sundular ve işi yerine getirdiler. Cesur eylemleriyle kâfirlere yapıştırdıkları zillet, korku, kin, ölüm ve mü’minlerin kalplerine doldurdukları ferah, sevinç ve mutluluk Allah katında onlara azık olarak yeterlidir. Onlar bizdendir, biz de onlardanız. Allah’tan firdevs cennetlerinde mekânlarını yüceltmesini diliyorum. Onların yaptıkları, onlarca patlayıcı yüklü aracın yaptıklarından daha sevimli geldi bize.

İki aslandırlar zelil olmazlar, Onları korumaya gerek yoktur.
İki mızraktırlar, göğün bağrındaki gördüğün iki çizgi gibidirler.
Zorlamaksızın iki önderdirler
Birliklerinden merhamet taşıyor.

Evet vallahi birliklerinden merhamet taşıyor.

Ey Harameynin evlatları!

Kalkın ve onlara tabi olun. Kalkın! Eğer silah bulamazsanız ip ve bıçak da bulamayacak değilsiniz. Tağutun askerleri sizin yanınızdadırlar. Ya ölecek ya da galip geleceksiniz.

Ölümün arkadaşıdır yüce talepler
Nefislere ışıktır uzun emniyetler
İzzet olmayınca bu hayatta
Neden aşık olunsun uzun hayata

Ölüm korkusu ölümün tadı gibi acıdır
Gencin korkusu başındaki keskin kılıçtır
Eğer ölümde hayatı anlamış olsaydın
Tatlanırdın ölümün tadını tattığında

Ey tüm mekânlardaki İslam’ın gençleri uyanın! Amerikalı ve Ruslarla cihad etmek için uyanın. Çünkü bu haçlıların Müslümanlara karşı savaşıdır. Müşriklerin, ateistlerin mü’minlere karşı olan savaşıdır.

“Ey iman edenler! Size ne oldu ki; «Allah yolunda savaşa çıkın!» denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Eğer (gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; siz (savaşa çıkmamakla) O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.” (Tevbe, 38-39)

Ey İslam Devleti’nin Askerleri!
Sözlerimize kulak verin ve hilafetten ötürü korkmayın. Çünkü onu Allah’u Teâlâ koruyor. Onu ayakta tutacak kişileri Allah’u Teâlâ tayin ediyor. Siz kendinizden korkun. Nefislerinizi hesaba çekin, tevbe edin ve Rabbinize yönelin.

Ey mücahid dikkat et!
Senin durumun kıyamet günü Allah’u Teâlâ’nın haklarında şöyle buyurduğu kimseler gibi olmasın:

“(Münafıklar) mü’minlere şöyle seslenirler: ‘Biz de (dünyada) sizinle beraber değil miydik?” (Mü’minler de) derler ki: “Evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah’ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı (şeytan) Allah hakkında da sizi aldattı.’ “  (Hadid, 14)

Sizden biri, sadece İslam Devleti saflarına katılmasıyla ve silah taşımasıyla kurtulacağını zan etmesin.

Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır:

“İçinizden kimileri dünyayı, kimileri de ahireti ister.” (Al-i İmran, 152)

 Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi de:

— Kimi adam yiğitlik için, kimisi hamiyyet (yani şerefini korumak) için savaşır, kimisi de gös­teriş için savaşır. Şu halde bunların hangisi Allah yolundadır? diye sordu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

— "Her kim Allah'ın kelimesi (yani Tevhid kelimesi) daha yüce olsun diye savaşırsa, işte o Allah yolundadır" buyurdu. (Buhari, Hadis No:7458)

Peygamber efendimizin yanında falan şehiddir denildiğinde; bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Hayır! Ben onu (ganimetten) aşırdığı bir hırka yahut bir yağmurluk­tan dolayı cehennemde gördüm.” dedi. (Müslim, Hadis No:182)

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Savaş iki türlüdür. Allah’ın rızasını kazanmak isteyen, emirine itaat eden, değerli malını bu yolda harcayan, arkadaşına yardımcı olan ve kötülüklerden kaçınan kimsenin uykusu da uyanıklığı da ona sevaptır. Kim de kibir, gösteriş için savaşır veya savaştı desinler diye savaşır, komutanına isyan eder ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırsa, bu da yaptıklarının karşılığını mutlaka bulur.” (Nesai, Hadis No:3188)

 

Yoldan sapanların, sapıtanların, geri dönenlerin, hidayet bulup tekrar sapıtanların ve dökülenlerin ne kadar çok olduklarına bir bakın. Hilafetten korkmayın. Allah azze ve celle, dinini ve kullarını muhafaza ediyor. İslam Devleti, on sene önce ilk kurulduğu zaman; emirlerini kaybetmesi, çokça şehid ve esir vermesi, mallardan, meyvelerden ve nefislerden kaybetmesi gibi dağları yıkan musibetlere, fitnelere, sıkıntılara ve sarsıntılara uğramasına rağmen tek olan Allah’ın faziletiyle baki kaldı. Bir beladan başka bir belaya, bir sıkıntıdan başka bir sıkıntıya, bir meşakkatten başka bir meşakkate ve bir fitneden başka bir fitneye uğradı. Belalar ayrılmayıp devam etti ta ki; onu(devleti) tanıyanlar helak oldu diyorlardı. Onun kurtulacağını beklemezdiniz, onu nasıl kurtardığını yalnızca tek olan Allah bilir. Bir musibet geldiğinde bilen bir kişi, ‘bu musibet bir daha gitmez’ derdi; fakat Allah’u Teâlâ o musibeti giderirdi. Ondan sonra başka bir musibet daha gelirdi ‘ve bu sefer bittik’ derdik. Ve bu şekilde devam edip gitti. Ne kadar ayrılmaz bela ve bir sıkıntı geldiyse arkasından beklemediğimiz ve hesap etmediğimiz bir yerden kurtuluş geldi. Hiçbir komutanımızı ve liderimizi kaybetmezdik ki; tedbiri güzelleştiren ve işleyişi devam ettiren Allah azze ve celle, onun yerine bir başkasını hazırlamasın. Hatta en güzel edalarıyla, büyük belalarıyla ve hazırladığı en sağlam amelleriyle karşılaşırdık. Ve o (yeni gelen emir) kendinden öncekilere nazaran, Allah’ın düşmanlarına karşı daha kahredici ve daha kindar olandı. Biz önceden, onların yerini dolduracak kimseyi bulamayacağınızı zannediyorduk. Askerlerine yardım eden, vaadinde sadık olan ve tek başına hilafeti ayakta tutan Allah’a hamdolsun.

Ey Hilafetin askerleri sevinin! Allah’ın izniyle devletiniz kıyamete kadar baki kalacaktır. Çünkü onu gözeten, işlerini tedbir eden, yardım eden, onu destekleyen ve ona sahip çıkan Allah subhanehu ve tealadır.

Kendinizden korkun, İslam Devlet’inden korkmayın. Zulmetmeyin, ihanet etmeyin, korkmayın, ifsat etmeyin, iftira atmayın, değersiz dünyadan kaçıp yeryüzünün Rabbine gidin.

Bilin ki; dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki; bitirdiği bitkiler ziraatçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da, sen onun sapsarı olduğunu görürsün; sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada, Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.  (Hadid, 20)

Ey İslam Devleti’nin evlatları!

Savaş daha kızışmamıştır. Gelecek günler daha belalı, daha acı ve daha şiddetlidir. Kararlarınızı bileyin. Saldırın! Onur sizin önünüzdedir.

Bizim istediğimiz şerefi ve yüceliği isteyen
Ölüm ve yaşam onun için bir olması gerekir

Dünyayı terk edin, yüceliği isteyin, sulh yapın, müsamaha gösterin, itaat edin, çekişmeyin. Allah’ın, sizden olmanızı istediği gibi olmaya gayret edin. Sınır hatlarında olun, evlerinizde ve özel odalarınızda değil. Nöbette olun, çarşı ve kaldırımlarda değil. Saçı dağınık, tozlu, yerde kanlarla boyanmış olun, nimetler içinde müreffeh değil. Bulunduğunuz büyük yeri anlayın, taşıdığınız emanetin büyüklüğünü idrak edin. Durumun kötülüğünün ve belanın büyüklüğünün farkına varın.

Allah’ım her iki yanımda çırpınan bir sevgi var
Ben senden korkan ve sana yönelenim
Dehşetler geçiyor evde ve fitneler dolaşıyor
ve bu arada gözyaşları damlıyor

 

Kan akışı ve kurbanlar saçıldı
Etrafımızda depremler ve sarsıntılar çıldırdı
Dünya parça parça olup üzerimize yığıldı

 

Ülkelerde yığılmış ordular bize yöneldiler
Sanki bir tabaktaki yemeğe üşüştüler
Taraftarları ve yığınları onları buna çağırdı
Allah’ım benim bu ümmetimi arzuları dağıttı
Onları arzu ve süsler savurdu ve aldattı
Karanlıklarda, yolunu şaşıranlar onların adımını belirliyor
Fırtınalar arasında onları koruyanlar haktan sapanlardır

 

Fitneden sonra fitnenin olduğu her topraklar
Asık suratlı kötü günde ve dehşetli korkuda
Öyle olaylar başımızdan geçiyor ki
Sanki önceden geçen oyunları barındırıyorlar

Allah’ım uyudukları halde kim Müslümanları uyandıracak
Mushaflar ve ayetler onları uyandırmadı
Allah’ım bize yardım et ve aramıza nur yağdır
Problemlerin sıktığı kalplere

Kinin aralarını ayırdığı kalpleri birleştir
Sevgi bir günde zıtları birleştirir.
Kalplerimize yakin ver umurlu ki
Sahalarımıza gider ve şerefleniriz

 

Üzerimize rahmet indir ki
Günahlara bizi yaklaştıran ve sürükleyeni yıkasın
Umulur ki tevbeyle günahlarımızdan uzaklaşır
Ve çağrıcı sayesinde durumdan gafil olanlar uyanır
Meydanlarda bizden büyük ordular dökülür
Silahını kuşanan ve meyledenler onun dalgasına kapılır"

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum