1. HABERLER

  2. KÜLTÜR-DOĞA

  3. Mac kullanıcıları için önemli bilgiler
Mac kullanıcıları için önemli bilgiler

Mac kullanıcıları için önemli bilgiler

Normalde fare, izleme dörtgeni veya diğer giriş aygıtlarının kullanılmasını gerektiren işlemleri belirli tuşlara basarak gerçekleştirebilirsiniz.

A+A-

Command ⌘    Shift ⇧   Option ⌥    Control ⌃    Caps Lock ⇪    Fn

 

Windows bilgisayarlar için tasarlanmış bir klavye kullanıyorsanız Option yerine Alt tuşunu, Command yerine de Windows logo tuşunu kullanın. Bazı Mac klavyelerde ve Mac kestirmelerinde ses, ekran parlaklığı ve diğer işlevler için klavyenin en üst satırında bulunan özel tuşlar kullanılır. Bu tuşların üzerinde işlevlerini belirten simgeler bulunur. İlgili işlevi gerçekleştirmek için simge tuşuna basın veya bu tuşu F1, F2, F3 ya da diğer standart işlev tuşları gibi kullanmak için tuşa Fn tuşu ile birlikte basın. 

Kestirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullandığınız uygulamaların menülerine bakın. Her uygulama kendi kestirmelerine sahip olabilir ve bir uygulamada çalışan kestirmeler başka bir uygulamada çalışmayabilir. 

Kesme, kopyalama, yapıştırma ve yaygın olarak kullanılan diğer kestirmeler

          Kestirme          

Açıklama

Command-X

Kes: Seçili öğeyi kaldırır ve Panoya kopyalar.

Command-C

Kopyala: Seçili öğeyi Panoya kopyalar. Bu kestirme ayrıca Finder'daki dosyalarda da çalışır.

Command-V

Yapıştır: Panonun içeriğini mevcut belgeye veya uygulamaya yapıştırır. Bu kestirme ayrıca Finder'daki dosyalarda da çalışır.

Command-Z

Geri Al: Bir önceki komutu geri alır. Yinele: Command-Shift-Z tuşlarıyla kullanılır ve Geri al komutu ile yapılan işlemi tersine çevirir. Bazı uygulamalarda birden fazla komutu geri alabilir ve yineleyebilirsiniz.

Command-A

Tümünü Seç: Tüm öğeleri seçer. 

Command-F

Bul: Bir Bul penceresi açar veya bir belgedeki öğeleri bulur.

Command-G

Tekrar Bul: Önceden bulunan öğenin bir sonraki tekrarını bulur. Önceki tekrarı bulmak için Command-Shift-G tuşlarına basın.

Command-H

Gizle: Önde çalışan uygulamanın pencerelerini gizler. Diğer tüm uygulamaları gizleyip önde çalışan uygulamayı görüntülemek için Command-Option-H tuşlarına basın.

Command-M

Simge Durumuna Küçült: Öndeki pencereyi Dock'ta simge durumuna küçültür. Öndeki uygulamanın tüm pencerelerini simge durumuna küçültmek için, Command-Option-M tuşlarına basın.

Command-N

Yeni: Yeni bir belge veya pencere açar.

Command-O

: Seçili öğeyi açar veya açılacak bir dosya seçmek üzere bir sorgu kutusu görüntüler.

Command-P

Yazdır: Geçerli belgeyi yazdırır.

Command-S

Kaydet: Geçerli belgeyi kaydeder.

Command-W

Kapat: Öndeki pencereyi kapatır. Uygulamanın tüm pencerelerini kapatmak için Command-Option-W tuşlarına basın.

Command-Q

Çık: Uygulamayı kapatır.

Command-Option-Esc

Çıkmaya Zorla: Kapanmaya zorlamak için bir uygulama seçin. En öndeki uygulamayı çıkmaya zorlamak için Command-Shift-Option-Esc tuşlarını 3 saniye basılı tutun.

Command-Boşluk çubuğu

Spotlight: Spotlight arama alanını gösterir veya gizler. Finder penceresinden bir Spotlight araması gerçekleştirmek için Command–Option–Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Farklı dillerde yazı yazmak için birden çok giriş kaynağı kullanıyorsanız bu kestirmeler Spotlight'ı göstermek yerine giriş kaynaklarını değiştirir.

Boşluk çubuğu

Göz At: Seçili öğenin önizlemesini görmek için Göz At'ı kullanın.

Command-Tab

Uygulamalar Arasında Geçiş Yap: Açık uygulamalarınız arasında en son kullanılan bir sonraki uygulamaya geçer. 

Command-Shift-Yaklaşık işareti (~)

Pencereler Arasında Geçiş Yap: Öndeki uygulamanın pencereleri arasında en son kullanılan bir sonraki pencereye geçiş yapar. 

Command-Shift-3

Ekran Resmi: Tüm ekranın resmini çeker. Ekran resmi kestirmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Command-Virgül (,)

Tercihler: Öndeki uygulamanın tercihler penceresini açar.

 

Uyku, oturumu kapatma ve bilgisayarı kapatma kestirmeleri

               Kestirme              

Açıklama

Güç düğmesi

Mac'inizi açmak veya uykudan uyandırmak için güç düğmesine dokunun.  

Bilgisayarı yeniden başlatmak mı, uyku moduna almak mı, yoksa kapatmak mı istediğinizi soran bir sorgu kutusu görüntülemek için, Mac'iniz uyanıkken güç tuşunu 1,5 saniye basılı tutun. 1,5 saniye beklemek istemiyorsanız Control–Güç veya Control–Ortamı Çıkar tuşuna basın.

Mac'inizi kapanmaya zorlamak için 5 saniye basılı tutun.

Command-Control-Güç düğmesi

Mac'inizi yeniden başlamaya zorlar.

Shift–Control–(Güç düğmesi veya Ortamı Çıkar tuşu)

Ekranlarınızı uyku moduna alır.

Command–Control–Ortamı Çıkar

Tüm uygulamalardan çıkar ve ardından Mac'inizi yeniden başlatır. Açık belgelerde kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Command–Option–Control–(Güç düğmesi veya Ortamı Çıkar tuşu)

Tüm uygulamalardan çıkar ve ardından Mac'inizi kapatır. Açık belgelerde kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Command-Shift-Q

OS X kullanıcı hesabınızın oturumunu kapatır. Bu işlemi onaylamanız istenir.

Command-Shift-Option-Q

OS X kullanıcı hesabınızın oturumunu, onaylamanızı istemeden hemen kapatır.

 

Belge kestirmeleri

               Kestirme              

Açıklama

Command-B

Seçili metni kalın hale getirir ya da kalınlık özelliğini açar veya kapatır. 

Command-I

Seçili metni italik yapar ya da italik özelliğini açar veya kapatır.

Command-U

Seçili metnin altını çizer ya da altı çizili özelliğini açar veya kapatır.

Command-T

Fontlar penceresini gösterir veya gizler.

Command-D

Aç veya Kaydet sorgu kutularında Masaüstü klasörünü seçer.

Command-Control-D

Seçili bir kelimenin tanımını gösterir veya gizler.

Command-Shift-İki nokta (:)

Yazım ve Dilbilgisi Denetimi penceresini görüntüler.

Command-Noktalı virgül (;)

Belgede yanlış yazılmış sözcükleri bulur.

Option-Delete

Ekleme noktasının solundaki sözcüğü siler.

Control-H

Ekleme noktasının solundaki karakteri siler. Delete tuşunu da kullanabilirsiniz.

Control-D

Ekleme noktasının sağındaki karakteri siler. Fn-Delete tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Fn-Delete

İleri Sil tuşu olmayan klavyelerde ileri doğru siler. Control-D tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Control-K

Ekleme noktası ile satırın veya paragrafın sonu arasındaki metni siler.

Command-Delete

Sil veya Kaydetme düğmesine sahip bir sorgu kutusunda, Sil veya Kaydetme seçeneğini belirler.

Fn-Yukarı Ok

Sayfa Yukarı: Bir sayfa yukarı kaydırır. 

Fn-Aşağı Ok

Sayfa Aşağı: Bir sayfa aşağı kaydırır.

Fn-Sol Ok

Başa Git: Belgenin başına kaydırır.

Fn-Sağ Ok

Sona Git: Belgenin sonuna kaydırır.

Command-Yukarı Ok

Ekleme noktasını belgenin başına taşır.

Command-Aşağı Ok

Ekleme noktasını belgenin sonuna taşır.

Command-Sol Ok

Ekleme noktasını geçerli satırın başına taşır.

Command-Sağ Ok

Ekleme noktasını geçerli satırın sonuna taşır.

Option-Sol Ok

Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına taşır.

Option-Sağ Ok

Ekleme noktasını sonraki sözcüğün sonuna taşır.

Command-Shift-Yukarı Ok

Ekleme noktası ile belgenin başı arasındaki metni seçer.

Command-Shift-Aşağı Ok

Ekleme noktası ile belgenin sonu arasındaki metni seçer.

Command-Shift-Sol Ok

Ekleme noktası ile geçerli satırın başı arasındaki metni seçer.

Command-Shift-Sağ Ok

Ekleme noktası ile geçerli satırın sonu arasındaki metni seçer.

Shift-Yukarı Ok

Metin seçimini yukarıdaki satırda, aynı düşey konumdaki en yakın karaktere kadar genişletir.

Shift-Aşağı Ok

Metin seçimini aşağıdaki satırda, aynı düşey konumdaki en yakın karaktere kadar genişletir.

Shift-Sol Ok

Metin seçimini bir karakter sola genişletir.

Shift-Sağ Ok

Metin seçimini bir karakter sağa genişletir.

Shift-Option-Yukarı Ok

Metin seçimini o andaki paragrafın başına, yeniden basılırsa bir sonraki paragrafın başına kadar genişletir.

Shift-Option-Aşağı Ok

Metin seçimini o andaki paragrafın sonuna, yeniden basılırsa bir sonraki paragrafın sonuna kadar genişletir.

Shift-Option-Sol Ok

Metin seçimini o andaki sözcüğün başına, yeniden basılırsa bir önceki sözcüğün başına kadar genişletir.

Shift-Option-Sağ Ok

Metin seçimini o andaki sözcüğün sonuna, yeniden basılırsa bir sonraki sözcüğün sonuna kadar genişletir.

Control-A

Satırın veya paragrafın başına gider.

Control-E

Satırın veya paragrafın sonuna gider.

Control-F

Bir karakter ileriye gider.

Control-B

Bir karakter geriye gider.

Control-L

Görünen alanda imleci veya seçimi ortalar.

Control-P

Bir satır yukarı taşır.

Control-N

Bir satır aşağı taşır.

Control-O

Ekleme noktasından sonra yeni satır ekler.

Control-T

Ekleme noktasının arkasındaki karakterle önündeki karakterin yerini değiştirir.

Command-Sol Kaşlı Ayraç ({)

Sola hizalar.

Command-Sağ Kaşlı Ayraç (})

Sağa hizalar.

Command-Shift-Düşey çubuk (|)

Ortaya hizalar.

Command-Option-F

Arama alanına gider. 

Command-Option-T

Uygulamada bir araç çubuğunu gösterir veya gizler.

Command-Option-C

Stili Kopyala: Seçili öğenin biçimlendirme ayarlarını Panoya kopyalar.

Command-Option-V

Stili Yapıştır: Kopyalanan stili seçili öğeye uygular.

Command-Shift-Option-V

Yapıştır ve Stili Eşleştir: İçeriğe yapıştırılan öğeye, öğenin etrafındaki içeriğin stilini uygular.

Command-Option-I

Denetçi penceresini gösterir veya gizler.

Command-Shift-P

Sayfa Düzeni: Belge ayarlarını seçmeniz için bir pencere görüntüler.

Command-Shift-S

Farklı Kaydet sorgu kutusunu görüntüler veya geçerli belgeyi çoğaltır.

Command-Shift-
Eksi işareti (-)    

Seçilen öğenin boyutunu küçültür.

Command-Shift-
Artı işareti (+)

Seçilen öğenin boyutunu büyütür. Command-Eşittir işareti (=) aynı işlevi gerçekleştirir.

Command-Shift-
Soru işareti (?)

Yardım menüsünü açar.

 

Finder kestirmeleri

          Kestirme          

Açıklama

Command-D

Seçilen dosyaları çoğaltır.

Command-E

Seçili diski veya disk bölümünü çıkarır.

Command-F

Finder penceresinde Spotlight araması başlatır.

Command-I

Seçili bir dosya için Bilgi Al penceresini gösterir.

Command-Shift-C

Bilgisayar penceresini açar.

Command-Shift-D

Masaüstü klasörünü açar.

Command-Shift-F

Tüm Dosyalarım penceresini açar.

Command-Shift-G

Klasöre Git penceresi açar.

Command-Shift-H

Geçerli OS X kullanıcısının Ana klasörünü açar.

Command-Shift-I

iCloud Drive'ı açar.

Command-Shift-K

Ağ penceresini açar.

Command-Option-L

İndirilenler klasörünü açar.

Command-Shift-O

Belgeler klasörünü açar.

Command-Shift-R

AirDrop penceresini açar.

Command-Shift-T

Seçili Finder öğesini Dock'a ekler (OS X Mountain Lion veya önceki sürümleri)

Command-Shift-Control-T

Seçili Finder öğesini Dock'a ekler (OS X Mavericks veya sonraki sürümleri)

Command-Shift-U

İzlenceler klasörünü açar.

Command-Option-D

Dock'u gösterir veya gizler. Bu komut, Finder'da olmasanız bile çoğu zaman çalışır.

Command-Control-T

Seçili öğeyi kenar çubuğuna ekler (OS X Mavericks veya üstü).

Command-Option-P

Finder pencerelerinde yol çubuğunu gizler veya gösterir.

Command-Option-S

Finder pencerelerinde Kenar Çubuğunu gizler veya gösterir.

Command-Eğik Çizgi (/)

Finder pencerelerinde durum çubuğunu gizler veya gösterir.

Command-J

Görüntü Seçenekleri'ni gösterir.

Command-K

Sunucuya Bağlan penceresini açar.

Command-L

Seçili öğe için bir takma ad oluşturur.

Command-N

Yeni bir Finder penceresi açar.

Command-Shift-N

Yeni klasör oluşturur.

Command-Option-N

Yeni bir Akıllı Klasör oluşturur.

Command-R

Seçili takma ad için orijinal dosyayı gösterir.

Command-T

Geçerli Finder penceresinde tek bir sekme açık olduğunda sekme çubuğunu gösterir veya gizler.

Command-Shift-T

Finder sekmesini gösterir veya gizler.

Command-Option-T

Geçerli Finder penceresinde tek bir sekme açık olduğunda araç çubuğunu gösterir veya gizler.

Command-Option-V

Taşı: Panodaki dosyaları orijinal konumundan geçerli konumuna taşır.

Command-Option-Y

Seçili dosyaların Göz At slayt gösterisini görüntüler.

Command-Y

Seçili dosyaların önizlemesini görüntülemek için Göz At'ı kullanır.

Command-1

Finder penceresindeki öğeleri simge olarak görüntüler.

Command-2

Finder penceresindeki öğeleri liste olarak görüntüler.

Command-3

Finder penceresindeki öğeleri sütun olarak görüntüler. 

Command-4

Finder penceresindeki öğeleri Cover Flow ile görüntüler.

Command-Sol Köşeli Ayraç ([)

Önceki klasöre gider.

Command-Sağ Köşeli Ayraç ([)

Sonraki klasöre gider.

Command-Yukarı Ok

Geçerli klasörü içeren klasörü açar.

Command-Control-Yukarı Ok

Geçerli klasörü içeren klasörü yeni pencerede açar.

Command-Aşağı Ok

Seçili öğeyi açar.

Command-Mission Control

Masaüstünü gösterir. Bu komut, Finder'da olmasanız bile çoğu zaman çalışır.

Command-Parlaklığı Artır

Hedef Ekran Modu'nu açar veya kapatır.

Command-Parlaklığı Azalt

Mac'iniz birden fazla ekrana bağlı olduğunda ekran yansıtmayı açar veya kapatır.

Sağ Ok 

Seçilen klasörü açar. Bu işlev yalnızca liste görünümünde çalışır.

Sol Ok

Seçilen klasörü kapatır. Bu işlev yalnızca liste görünümünde çalışır.

Option–çift tıklama

Geçerli pencereyi kapatarak klasörü yeni bir pencerede açar.

Command–çift tıklama

Klasörü ayrı bir sekmede veya pencerede açar.

Command-Delete

Seçili öğeyi Çöp Sepeti'ne taşır.

Command-Shift-Delete

Çöp Sepeti'ni boşaltır.

Command-Shift-Option-Delete

Onay sorgu kutusu göstermeden Çöp Sepeti'ni boşaltır.

Command-Y

Dosyaları önizlemek için Göz At'ı kullanır.

Option-Parlaklığı Artır

Ekran tercihlerini açar. Her iki Parlaklık tuşu da aynı işlevi görür.

Option-Mission Control

Mission Control tercihlerini açar.

Option-Sesi Aç

Ses tercihlerini açar. Her iki Ses tuşu da aynı işlevi görür.

Sürüklerken Command tuşu

Sürüklenen öğeyi başka disk bölümüne veya konuma taşır. Öğeyi sürüklerken işaretçi değişir.

Sürüklerken Option tuşu

Sürüklenen öğeyi kopyalar. Öğeyi sürüklerken işaretçi değişir.

Sürüklerken Command-Option tuşları

Sürüklenen öğe için bir takma ad oluşturur. Öğeyi sürüklerken işaretçi değişir.

Option-içeriğini gösterme üçgenini tıklama

Seçilen klasördeki tüm klasörleri açar. Bu işlev yalnızca liste görünümünde çalışır.

Command-pencere başlığını tıklama

Geçerli klasörü içeren klasörleri gösterir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler