1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Şeyh Adnani'nin son açıklamasının tam metni
Şeyh Adnani'nin son açıklamasının tam metni

Şeyh Adnani'nin son açıklamasının tam metni

Irak'taki son gelişmeler üzerine İslam Devleti'nin dün yayınlanan resmi açıklaması türkçeye çevrildi.

A+A-

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Furkan Medya 
Sunar:

 Irak ve Şam İslam Devleti Resmi Sözcüsü

   Mücahit Şeyh Ebu Muhammed El Adnani Eş Şami’nin (Allah onu korusun)
‘Sana gelen iyilik Allah’tandır’ başlıklı konuşması


Güçlü ve kuvvetli Allah’a hamdolsun, salat ve selam alemlere rahmet olarak kılıçla gönderilene olsun ve sonra: 
Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Rabbin meleklere: ‘Ben sizinleyim. İman edenleri sebatlı kılın. İnkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Vurun boyunlarının üstüne ve vurun onların bütün parmaklarına’ diye vahyediyordu."
Vaadini yerine getiren, kullarını güçlendiren, ordusuna zafer veren ve Rafızileri yalnız başına yenen Allah’a hamdolsun.
Kalplerini korkuyla doldurup kendilerini bozguna uğratan Allah’a hamdolsun.
Onların silahlarını, mühimmatlarını, araçlarını ve paralarını mücahitlere ganimet yapan Allah’a hamdolsun.
Belki dünya bugün Irak ve Şam’daki İslam Devleti’nin zaferleri karşısında şaşkın bir şekilde duruyor. Düşmanlar ve destekçiler hayret ve şaşkınlık içinde soruyor:
Devleti kim destekliyor?
Devlete kim yardım ediyor?
Finans kaynağı nedir?
Nereden silahlanıyor?
Kim planlarını kuruyor?
Herkes kendisine karşı savaş ilan etmişken direnişinin sırrı nedir?
Gerçeği bilmeli değil misiniz!
Devlet’in Allah’tan başka dayandığı güç ve kuvvet yoktur!
Devlet, sayısının ve mühimmatının çokluğuyla, silah ya da parayla kazanmadı. Aksine Devlet, sadece Allah’ın lütfüyle kalelerinde tüm şüphelerin parçalandığı ve tüm suçlamaların (gerçeğinin) ortaya çıktığı akidesiyle kazanıyor.
Devlet, askerlerinin Allah’ın zaferine olan inançlarıyla kazanıyor.
‘Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun’ dedikleri halde imanları artanlar ve: ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ diyenlerdir. Bundan dolayı, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah’tan bir nimetle geri döndüler. Onlar Allah’ın rızasına uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir." (Al-i İmran 173-174)
Devlet, askerlerinin dürüstlüğüyle kazanıyor: ‘Onlar, kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırlar. İşlerin sonu Allah'ındır.’ (Hac, 41).
Devlet, askerlerinin ve evlatlarının fedakarlıklarıyla kazanıyor: ‘Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır.’ (Al-i İmran, 172).
Yaralar onların azimlerini kırmadı, baskınlar onları korkutmadı, hapisler onları değiştirmedi, ölümü, yerlerinden edilmeyi, azlıklarını ve yüzüstü bırakılmalarını önemsemediler.
Günlerin ve ayların ardından yıllarca açlığa, sıkıntı(noksan) ve yoksunluğa sabrettiler. Hapishanelerde, evlerde, yerin altında, dağlarda, vadilerde, çöllerde sebat ettiler, sabrettiler ve sabrettiler. Açık alan ve aşırı sıcak olan çölün ne olduğunu bilir misiniz siz?!
Devlet kazanıyor çünkü Emiri Ebu Ömer’in (Allah ona rahmet etsin) dediği gibi; kazanıyor çünkü şehitlerin cesetlerinden bina edildi, kanlarıyla sulandı ve cennet çarşısı onlarla kuruldu.
Kazanıyor çünkü bu cihadda Allah’ın başarılı kılması, gökyüzündeki güneşten daha açık
Kazanıyor çünkü haram bir kazanç veya bozuk bir menhecle kirlenmedi
Kanlarını feda eden liderlerin dürüstlüğüyle, bu devleti bilekleriyle (gücüyle) kuran askerlerinin dürüstlüğüyle (öyle olduklarına inanıyoruz, Allah en doğrusunu bilir) kazanıyor
Kazanıyor çünkü o mücahitlerin birliği (birlik yeri) ve savunmasızların sığınağı.
Kazanıyor çünkü İslam hakim olmaya ve yükselmeye, bulutlar dağılmaya, küfür yenilmeye ve gerçeği ortaya çıkmaya başladı. 
Kazanıyor çünkü o; mazlumun daveti, yaslının gözyaşı, esirlerin çığlığı ve yetimlerin umudu. 
Kazanıyor çünkü küfür tüm akide ve cemaatleriyle kendisine karşı toplandı. Tüm heva, bidat sahipleri zayıf ve korkaklar devleti ayıplayıp ona dil uzatmaya başladı. Böylece hedefin ve yolun doğruluğundan emin olduk. 
Kazanıyor çünkü Allah’ın, savunmasız muvahhidlerin kalplerini kırmayacağından, zalimler kavmini üzerimize güldürmeyeceğinden emin. 
Kazanıyor çünkü Allahu Teala yüce kitabında şöyle buyuruyor: "Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar’ sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır." (Nur, 55).
İşte gerçek bu…
Ey devletin askerleri.. Ey devletin evlatları… Ey devletin her yerdeki destekçileri:
Bu zaferin ve tüm zaferlerin Allah’ın katından olduğunu, sadece Allah’ın size lütfü ve nimetlendirmesiyle olduğunu daima hatırlayın ve bunu bilin. Siz de devletiniz de Allah olmadan bir şey yapamaz, bir şeye güç yetiremezsiniz.
Daima zayıflığınızı ve çaresizliğinizi hatırlayın ve daima Allah için tevazu gösterin, kullarına karşı büyüklenmeyin. Sakın ola ki size kendini beğenmişlik ve gurur isabet etmesin!
Önceki derslerden öğrenin (çıkarım yapın). Öyle ki Allah bir ordusunu zaferle nimetlendirip kalplerine kendini beğenmişlik ve gurur girdiğinde bu zaferin ardından muhakkak ceza, yenilgi ve büyük belalar gelmiştir. 
Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Başınıza bir bela gelince niçin ‘bu nereden’ diyorsunuz? Halbuki siz (Bedir’de) onların (düşmanların) başlarına bunun iki katı bela getirtmiştiniz. (Ey Peygamber) Onlara de ki: ‘Bu belayı kendi başınıza siz getirdiniz.’ Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." (Al-i İmran 165).
Allahu Teala şöyle buyuruyor: ‘Sana iyilikten her ne gelirse Allah’tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter.’ (Nisa, 79).
Allahu Teala şöyle buyurmuştur: ‘Ve Huneyn gününde yardım etti. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, ancak bunun size bir yararı olmamıştı ve bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp çekilmiştiniz.’ (Tevbe, 25).
‘La havle ve la kuvvete illa billah’ (Güç ve kuvvet ancak Allah(ın yardımı) iledir) sözünü çokça söyleyin, kendinizde güç ve kuvvet görmeyin aksine Allah’ın güç ve kuvvetine dayanın. Niyetlerinizi yenileyin. Daima Allah’a tevekkül edin. 
Sakın Allah’ın size verdiği fetihlere aldanıp da düşmanınızı hafife almayın. Sonra size üstün geliverir. 
Sakın Allah’ın size ganimet olarak verdiği uçaklar, tanklar, zırhlı araçlar, hummerler, toplar, silahlar, stoklar, mühimmatlar, donanımlarla gururlanmayın! Zira zaferi onlarla kazanmıyorsunuz. Onlara değil Allah’a dayanın, onlara değil Allah’a tevekkül edin. Bir köye girdiğiniz zaman (bir yeri fethettiğinizde) peygamberinizin (s.a.s.) sünnetinde olduğu gibi başlarınızı önünüze eğerek girin. Gururlanıp böbürlenmeyin. ‘Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen hiçbir kimseyi sevmez.’ (Lokman, 18)
Pişman olanların pişmanlıklarını kabul edin (onları affedin), sizden elini çekenlerden siz de elinizi çekin. Ehliniz olan Sünnileri affedin, gücünüz yettiği halde -peygamberinizin sünnetinde olduğu gibi- aşiretlerinizi hoşgörün. ‘Affetsinler ve hoşgörsünler. Allah’ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz?’ (Nur, 22).
Şunu da hatırlayın: Bin kafirin yanlışlıkla kurtulması, bir Müslüman’ın yanlışlıkla öldürülmesinden bizim için daha sevimlidir.
Sakın ola ki kapılarını size açan, siz yüz çevirdiğiniz halde size gelen dünya sizi aldatmasın, fitneye düşürmesin, cihadınızda ilerleyin. ‘Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır.’ (Kasas, 60).
Şiir okuyor… 
Rabbinizle buluşma için yürüyün. Zafer aklınızı başınızdan almasın, düşmanınıza karşı yumuşamayın. Öyle ki Allah onlara karşı size güç verdi, yardım etti . İlerleyişinizi sürdürün. Savaş daha kızışmadı. Ancak da Bağdat’ta, Kerbela’da kızışacak. Bu nedenle sıkı davranın ve hazırlanın, hazırlanın!
Aynı zamanda İslam Devleti askerlerini, evlatlarını, her mekandaki destekçilerini İslam Devleti’nin kahramanlarından, komutanlarından, sembollerinden, seçkinlerinden, imamlarından, adamlarından biri olan Adnan İsmail Necm’in (Ebu Abdurrahman El Bilavi El Anbari) şehadet haberiyle müjdeliyoruz. 
Şiir okuyor… 
Öyle olduğuna inanıyoruz. Allah doğrusunu bilir. Kimseyi Allah’a karşı temize çıkarmıyoruz. 
Kendisi Mezopotamya topraklarında Haçlılara karşı cihadda ilk öne geçenlerdendi. Ensarı andığınızda onu en eski, kaç nesil görmüş (savaşta), seçkinler arasında sayın. Tevhid ve Cihadı (grubu) andığınızda onu kurucuları arasında sayın. İslam Devleti’ni andığınızda onu temellerini sağlamlaştıranlar ve üst düzeyli komutanları arasında sayın. Tarihi andığınızda onu kahraman, fetheden mücahitler arasında sayın. Cesaret, cömertlik ve erkeklik ehlini andığınızda onu samimiler arasında sayın.
Allah ona rahmet etsin dininde alçaklığı kabul etmezdi, çok sabırlı, azimli ve atılgandı. Tüm gayretleri aşan bir kararlılık sahibi, münafık ve mürtedlerin kızgınlığını çeken kimse idi. Öyle ki bir mekanda bulunursa kaybolurlar, defedilirler ve hayal kırıklığına uğrarlardı. Muvahhid mücahitlerin ise gurur kaynağı idi. Eğer onu görürlerse sevinirler, güven ve huzur hissederlerdi. Onu ancak geceleri kıyamla gündüzleri oruçla, mücahid olarak geçiren bir kimse olarak bildim. Ona baktığımda kendisinde ancak onur, izzet ve erkeklik gördüm. Onunla konuştuğumda kendisinden ancak tevhid, vela ve bera hakkında duydum.
Şeyh Ebu Musab Ez Zerkavi kendisinde kaldı. En hayırlı muhacir için en hayırlı ensardı. Yaklaşık 3 yıl onun yanından ayrılmadı ve ona arkadaşlık etti. Onun akidesine doydu ve menhecini sindirdi. Onun sağ koluydu ta ki Allah onu Haçlılar’da esaretle imtihan edene dek! Yusuf’un (a.s.) okulunda (hapiste) birkaç sene kaldı. Bu seneleri ilim talebiyle geçirdi. Bu hususta suya kanmayan deve gibiydi. İlim talebinde hiçbir gün gevşeklik göstermedi. Kur’an’ı on kıraatle okudu, hepsini öğrendi. Allah ona rahmet etsin hafızlardandı. Tefsirler ve siyer okudu, nehv, hadis, usulu’l fıkh öğrendi. İlim talebine olan büyük hırsı onu kardeşlerinin işlerini gözetmekten de alıkoymadı. Hapishanede kardeşlerinin emiriydi ve onların sorunlarını çözüyor, batıl ehline, sapkınlara ve entrikalarına karşı koyuyordu. 
Sonra Yüce Allah kendisine lütufta bulundu ve devletin geçmekte olduğu zor bir dönemde; yaklaşık iki yıl önce hapisten çıktı. Şer’i ilimle askeri ilmi kendinde topladı. Allah düşmanlarıyla karşılaşmaya susamış bir halde çıktı. Genel sorumlu sıfatıyla eyaletler arasında gezerek, savaşlar için planlar yapıp baskınları tertip ederek çalışmayı gece-gündüz sürdürdü. Savaşı kızıştırdı ve Irak’ı Rafızilerle mürtedler için bir cehenneme döndürdü. Allah’ın lütfüyle Anbar, Ninova ve Selahaddin’deki son çatışmaların planlayıcısı, bu son fetihlerin ve zaferlerin tasarlayıcısıydı. 
Allah sana rahmet etsin ey Ebu Abdurrahman ve Firdevsu’l Ala’ya yerleştirsin, seni peygamberler, sıdıklar, şehitler ve salihlerle haşretsin. Onlar ne güzel arkadaştır.
El Bilavi, uzun zamandır temenni ettiği ve yolunda çabaladığı şehadete kavuştu. (Öyle olduğuna inanıyoruz, Allah doğrusunu bilir).
Size gelince İslam Devleti’nin askerleri! Ebu Abdurrahman’ın yolunda yürüyün. Ciddiyetle bu işe koyulun. Kurtardığınız bir karış topraktan dahi taviz vermeyin. Rafıziler bu topraklara bir daha ancak cesetlerinizi ve vücut parçalarınızı ezerek ayak basabilsin. Reşid’in Bağdad’ına ilerleyin, halifelik Bağdat’ına ilerleyin. Kapatmamız gereken bir hesap var. Onları sabah vakti Bağdat’ın surlarında yakalayın. Onları bırakmayın ve nefes almalarına müsaade etmeyin, Allah’tan sakındığınız sürece Allah’ın zaferinden emin olun. Rafıziler başarısız (yardımsız) bir ulustur. Haşa! Allah nasıl da onlar müşrik, insanlara ve taşlara tapanlar oldukları halde size karşı onlara yardım eder! 
Bu da son olarak Rafızilerin ahmağı Nuri’ye…
Kavmine ne yaptın ahmakçık? Senden daha ahmağı ancak seni başkan ve lider olarak kabul edendir! Sen iç çamaşır satıcısı olarak kal. Siyasetten askeri liderlikten ne anlarsın! Irak’ın kontrol altına alınması adına kavmine tarihi bir fırsatı kaçırttın. Rafızilerin kalanları da sana lanet okuyacak.
Gerçekten de aramızda görülecek bir hesap var. Yalancı olduğun halde doğru söyledin. Ağır ve uzun bir hesap! Ancak hesabın görülmesi Samerra ya da Bağdat’ta değil kirlenmiş Kerbela’da ve şirkçi Necef’te olacak. Bekleyin bizler de sizlerle birlikte bekleyenlerdeniz. 
Allah emrinde galiptir fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

 

Çevirinin linki; http://justpaste.it/ma_asabak_tr

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.